Uvjeti pružanja usluge

Uvjeti pružanja usluge

1. Prihvaćanje uvjeta najma

Ovi opći uvjeti chartera reguliraju prava i obveze najmoprimca (u daljnjem tekstu „klijent“) i najmodavca (u daljnjem tekstu „charter tvrtka“). Croatia Sailing Academy doo u daljnjem tekstu naziva se “CroSailingAcademy” ili “web stranica”. Klijent prihvaća sve uvjete najma u svoje ime iu ime svoje posade. Izvršenjem prve uplate kao što će biti navedeno u 'Ugovoru o potvrdi rezervacije', Klijent izražava svoju suglasnost sa svim propisima i uvjetima te potvrđuje da prva uplata ima isti značaj kao i osobni potpis.

2. Cijena najma i plaćanje

Cijena najma uključuje najam plovila sa standardnom opremom, zajedno s osiguranjem plovila i posade za vrijeme najma. U cijenu najma nisu uključeni troškovi domicilnih marina (parking, vez i sl.), gorivo, usluge skipera/domaćice i troškovi ostalih fakultativnih usluga. Klijent može preuzeti odgovornost za plovilo koje je prethodno rezervirano putem ove web stranice nakon što plati 50% cijene najma nakon odobrenja njegovog zahtjeva (unaprijed) i preostalih 50% cijene najma najmanje 4 tjedna prije datuma najma.

3. Obveze charter tvrtke

Charter tvrtka je suglasna isporučiti plovilo Klijentu u potpunom stanju iu ispravnom radnom stanju, s kompletnom opremom, uključujući onu koju zahtijeva Specifikacija na ovim stranicama. Brod mora biti u besprijekornom stanju, s napunjenim spremnicima vode i goriva. Treba ga dostaviti u dogovoreno vrijeme i sa svom potrebnom dokumentacijom. Ukoliko iz bilo kojeg razloga Charter tvrtka ne ispuni gore navedene uvjete, Klijent ima pravo na naknadu za sve dane kada nije mogao koristiti plovilo. Također, ako je za Charter tvrtku nepraktično staviti rezervirano plovilo na raspolaganje Klijentu u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu, Charter tvrtka je dužna osigurati dostupnost zamjenskog plovila s istim ili boljim specifikacijama od jedan rezerviran. Ukoliko Charter tvrtka nije u mogućnosti osigurati zamjensko plovilo, Klijent ima pravo otkazati ugovor i zatražiti povrat cjelokupnog iznosa najma ili dijela iznosa za one dane kada nije mogao koristiti plovilo. Klijent ima pravo na povrat samo plaćenog iznosa najma. Sva ostala prava su isključena. Ukoliko dođe do oštećenja plovila ili njegove opreme uslijed prirodnih uzroka, Klijent je dužan odmah kontaktirati Charter tvrtku. Čarter tvrtka je dužna otkloniti eventualna oštećenja na plovilu u roku od 24 sata. U tom slučaju, Klijent nema pravo na bilo kakvu naknadu.

4. Polog

Prije preuzimanja odgovornosti za brod iz marine u kojoj je vezan, Klijent je dužan podmiriti jamčevinu Charter tvrtki. Sigurnosni polog će se izračunati u skladu s duljinom/vrijednošću plovila. Sigurnosni polog može se podmiriti u gotovini ili kreditnom karticom i bit će nadoknađen Klijentu nakon što brod bude vraćen i pregledan na zadovoljavajući način. Polog će biti nadoknađen Klijentu u cijelosti samo ako nije došlo do oštećenja broda ili njegove opreme niti ako je treća osoba prijavila potencijalnu štetu tijekom korištenja broda.

Ako Klijent prijavi štetu ili Charter tvrtka tijekom inspekcije otkrije da je plovilo ili oprema oštećena ili nedostaje dio opreme, Charter tvrtka će zadržati dio ili cijeli sigurnosni polog, jednak trošku popravka ili zamjene oprema koja nedostaje.

Ako brod ne bude vraćen u čistom i urednom stanju, naknada za čišćenje bit će odbijena od sigurnosnog depozita. Ako spremnici goriva nisu puni, iznos potreban za punjenje spremnika goriva bit će oduzet od sigurnosnog depozita. Ukoliko posada (skiper, hostesa, kuharica itd.) ne bude plaćena u cijelosti, potrebni iznos će se oduzeti od sigurnosnog depozita.

5. Obveze naručitelja

Nakon preuzimanja odgovornosti za brod, Klijent je dužan ploviti isključivo u hrvatskim teritorijalnim vodama. Za napuštanje hrvatskih teritorijalnih voda mora dobiti posebno pismeno odobrenje. Klijent je dužan pridržavati se svih pravila i propisa koji se odnose na vođenje brodskog dnevnika, s najvećom pažnjom postupati s brodom i njegovom opremom te ploviti u skladu s dobrom navigacijskom praksom, odnosno samo kada su vremenski uvjeti povoljni i postoji dobra
vidljivost.

Klijent ili njegov skiper trebaju imati navigacijske vještine i posjedovati sve dozvole potrebne za plovidbu na otvorenom moru i korištenje VHF radio postaje. Ukoliko plovilo doživi nesreću na moru i tijekom plovidbe se ošteti plovilo ili neka njegova oprema, Klijent je dužan odmah obavijestiti Charter tvrtku. Odgovarajuće telefone charter tvrtke možete pronaći u dokumentaciji plovila.

6. Odgovornosti klijenta

Ukoliko je bilo kakva gruba nepažnja ili nesavjesno ponašanje pri manevriranju plovila za posljedicu imalo štetu trećoj strani koja nije pokrivena osiguranjem, Klijent je osobno dužan pokriti sve materijalne i pravne troškove koji mogu proizaći iz takve grube nepažnje ili nesavjesnog ponašanja. Klijent je posebno odgovoran ako je plovilo oduzeto zbog nezakonite radnje plovilom. U slučaju štete i/ili nezgode, Klijent je dužan zabilježiti događaje i zatražiti pisanu potvrdu od najbliže pošte, liječnika ili drugih ovlaštenih osoba. Klijent je također dužan obavijestiti Charter tvrtku o svakom takvom događaju. Ukoliko je plovilo izgubljeno, oduzeto ili mu je ovlaštena osoba zabranila isplovljavanje, Klijent je dužan o tome obavijestiti Charter tvrtku i druge relevantne ovlaštene osobe.

Sva oštećenja podvodnog dijela uzrokovana grubim nemarom ili nepromišljenim ponašanjem Klijenta bit će popravljena o trošku Klijenta.

7. Pregled broda

Najmoprimac je dužan vratiti plovilo Charter tvrtki u dogovoreno vrijeme i na dogovoreno mjesto. Plovilo mora biti čisto, neoštećeno, a spremnici goriva moraju biti puni. Ako Klijent ne vrati plovilo Charter tvrtki u točno vrijeme i na ispravno mjesto, Klijent je suglasan platiti 300% dnevne stope za svaki dan kašnjenja, naplaćeno po satu. Zakašnjeli povrat može biti opravdan u slučaju više sile pod uvjetom da Klijent odmah obavijesti charter tvrtku.

8. Osiguranje

Osiguranje plovila podliježe uvjetima koje propisuje odgovarajuća osiguravajuća kuća. Brod, njegova oprema i posada osigurani su za sve vrste oštećenja i gubitaka, uključujući požar i sve uobičajene pomorske rizike i rizike sudara koji prelaze iznos franšize/pologa za gore navedeni brod, uključujući osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama. Dokumenti plovila će uključivati potvrdu o osiguranju od odgovornosti za štete trećim osobama. U slučaju težih nesreća i drugih plovila, Klijent je dužan takve slučajeve prijaviti ovlaštenim osobama u najbližoj pošti te pribaviti svu dokumentaciju koju osiguravajuće društvo smatra potrebnom. Dokumentacija mora sadržavati sve relevantne podatke o uzrocima nesreće i uvjetima koji su vladali u vrijeme nesreće. Klijent je dužan odmah obavijestiti Charter tvrtku o takvim događajima. Ukoliko Klijent ne poduzme gore navedene korake, snosit će odgovornost za svu štetu nastalu neprijavljivanjem ili zakašnjelim prijavljivanjem događaja. Polica osiguranja pokriva sve štete i obveze proizašle iz nesreća, vremenskih nepogoda i drugih prirodnih katastrofa, ali ne pokriva štete nastale nesmotrenim ponašanjem ili krajnje nemarnim manevriranjem brodom. Klijentu nije dopušteno koristiti svoj sigurnosni polog za plaćanje ove vrste štete. Klijent treba pokriti sve troškove uzrokovane nepromišljenim ponašanjem ili krajnjim nemarom. Polica osiguranja ne pokriva štetu na jedrima ili motoru uzrokovanu nedostatkom motornog ulja.

9. Otkazivanje najma

Ukoliko Klijent i njegova posada iz bilo kojeg razloga otkažu najam nakon sklapanja ugovora s Charter tvrtkom, CroSailingAcademy će zadržati cjelokupni iznos plaćen za najam. Ukoliko Klijent otkaže najam 4 tjedna ili više prije perioda najma, CroSailingAcademy će zadržati cijeli već uplaćeni iznos. Naravno, ukoliko to bude moguće, a prihvati Charter tvrtka, CroSailingAcademy će pokušati vratiti dio, odnosno cijeli iznos već uplaćenog novca, ali CroSailingAcademy zadržava pravo ne vratiti novac. Ako se Klijent osigurao za najam čarter plovila, ali je naknadno otkazao najam plovila iz opravdanih razloga, osiguravajuće društvo može Klijentu ponuditi odštetu. CroSailingAcademy zadržava pravo zamjene plovila kada je rezervirano plovilo oštećeno zbog nepredviđenih okolnosti, npr. prirodnih katastrofa koje su uzrokovale štetu od vode itd. U tom slučaju, CroSailingAcademy će osigurati plovilo s jednakim ili boljim specifikacijama od rezerviranog plovila.

Ova klauzula prestaje vrijediti u slučaju rata, terorističkih aktivnosti, prirodnih i nuklearnih katastrofa ili drugih nepredviđenih okolnosti koje bi se mogle definirati kao Božja sila. U tom slučaju CroSailingAcademy nije dužan platiti odštetu Klijentu.

10. Posada

Ukoliko je Klijent odlučio angažirati bilo kojeg člana posade (skipera, hostesu, kuharicu itd.), Klijent je dužan prema njima postupati dobro i s poštovanjem. Naručitelj je dužan osigurati uvjete za posadu, ako nije drukčije ugovoreno. U slučaju angažiranja bilo kojeg člana posade, brod se mora vratiti u bazu zadnju noć najma (petak), najkasnije do 18:00 sati.

11. Prigovori

Ukoliko Klijent i njegova posada imaju bilo kakvu primjedbu tijekom razdoblja najma plovila, trebaju o tome obavijestiti Charter tvrtku i CroSailingAcademy koji će nastojati riješiti eventualne probleme.

U razmatranje će se uzeti samo prigovori i žalbe iznesene u pisanom obliku tijekom pregleda plovila.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Zatvoriti
Zatvoriti
Košarica (0)

Ništa za rezervirati. Ništa za rezervirati.